ZAKUPY POWYŻEJ 200 PLN + KOD "SMIESZEK" = PREZENT GRATIS!

DOSTAWA NASZYCH CUDOWNOŚCI
1. Prawo do odstąpienia od umowy 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin na odstąpienia od umowy.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia używając do tego jednej z form Kontaktu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Klient zobowiązany jest do zwrotu Zamówionego towaru w ciągu 14 dni od daty wysłania informacji dotyczącej odstąpienia od umowy. Zwracany przedmiot nie może nosić śladów użytkowania, a w szczególności złamań, obtłuczeń, otarć i rys.
 7. Przedmiot należy wysłać na adres podany w informacji zwrotnej, będącej odpowiedzią na informację o chęci odstąpienia od umowy.2. Skutki odstąpienia od umowy 1. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument otrzyma zwrot kosztów zamówionego Produktu pomniejszony o koszt ich wysyłki.
 2. Zwrot płatności za Przedmiot zostanie zrealizowany dopiero po otrzymaniu Przedmiotu przez Sprzedawcę i sprawdzeniu jego stanu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwracany Przedmiot.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.3. Reklamacje dotyczące Towarów 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu dostępnego w zakładce Kontakt. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. Sprzedawca jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.4. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo na adres sklepu dostępnego w zakładce Kontakt.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.5. Dostawa 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się firmą kurierską DPD, INPOST lub POCZTA POLSKA. Koszty dostawy zależne są od ostatecznego wyboru produktów, tj ich wspólnej wagi oraz wymiarów, a także firmy kurierskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jest zależny od bieżącej kolejki produkcyjnej.
 4. Celem ustalenia dokładnej daty wysyłki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć produkt na czas transportu.
 6. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki z zamowionym Produktem w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.
 7. W przypadku wykrycia uszkodzeń, które powstały w wyniku działań firmy kurierskiej takie jak złamania, wgniecenia i otarcia niezbędne jest spisanie protokołu szkody z przedstawicielem firmy kurierskiej. W protokole powinny być zawarte dane kuriera, czas i miejsce otrzymania przesyłki, numer listu przewozowego, rodzaj uszkodzenia, a także czytelny podpis kuriera.
 8. Realizujemy wysyłkę naszych towarów na cały świat. Celem ustalenia kosztów nietypowych krajów prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  6. Reklamacje w zakresie obsługi przez firmę kurierską  1. Klient zobowiązany jest do przesłania na Kontakt skan bądź kopię protokołu szkody podpisanego z przedstawicielem firmy kurierskiej.
  2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej względem przewoźnika na podstawie zgłoszenia Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania kopii protokołu szkody.
  3. Uszkodzony przedmiot Klient powinien możliwie jak najprędzej odesłać do Sprzedawcy na adres wskazany zwrotnie przez Sprzedawce w odpowiedzi na reklamację. Istnieje też możliwość wysyłki części zamiennej przez Sprzedawcę do Klienta do samodzielnej wymiany elementu, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę. Klient nie bedzie obciążony kosztami wysyłki, ani części zamiennej.


  7. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe  Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń do czego Sprzedawca niniejszym zachęca. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

lub zaloguj się przez:

Porównaj (0 Produkty) Kontakt z nami

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku